XUKLIS
LES NOSTRES MAMIS LLIURANT EL TALÓ DELS DINERS RECAPTAT A LA
SEGONA FESTA SOLIDÀRIA
A BENEFICI DE LA CASA DELS XUKLIS