TEMPORADA 24-25

Entrenos y Partidos

 Els entrenaments començaran  pròxim dia 2 de deptembre tal com s´havia indicat, prego revisar el calendari per saber a quin dia comença cada plantilla.

Los entrenos empezarán el próximo día 2 de septiembre tal como se había indicado, solicito revisar el calendario para saber qué día empezara cada plantilla.

El quadrant de partits Temporada 24-25, està subjecte a canvis d’última hora, per fer adaptacions de horaris de partits, depenent de la FCF.

El cuadrante de partidos Temporada 24-25, está sujeto a canvios de última hora, para hacer adaptación de los horarios, dependiendo de la FCF.