INFORMACIÓ

A la icona d’Informació, es disposa de tota la informació referent temporada 24-25

Recordeu que amb el preu d’inscripció d’un jugador/a nou, es lliurarà la samarreta de partit. Germans al 50% la temporada, no la inscripció.

(En el icono de Información, se dispone de toda la información referente temporada 24-25

Recuerde que con el precio de inscripción de un jugador/a nuevo, se entregará la camiseta de partido. Hermanos al 50% la temporada, no la inscripción.)

fer clic a la icona “i”, accedir a la informacióhacer

clic en el icono “i”, acceder a la información

Després de fer efectiu l’ingrés de la inscripció, la jugadora rebrà totalment de franc la BUFANDA oficial del Club.

Tras hacer efectivo el ingreso de la inscripción, la jugadora recibira totalmente gratis la BUFANDA oficial del Club.

EQUIPACIÓ

Informació del Pack de roba i preus. Temporada 24-25

(Información del Pack de ropa y precios. Temporada 24-25)

INSCRIPCIÓ

A l’Icona d’Inscripció, podreu realitzar la inscripció del jugador/a, per la temporada 24-25.

S’ha de omplir tot el formulari, si no es emplenen completament, no es podra tramitar la inscripció.

(En el Icono de Inscripción, podrá realizar la inscripción del jugador/a, por la temporada 24-25.

Se debe rellenar todo el formulario, si no se rellenan completamente, no se podrá tramitar la inscripción).

Si un jugador no té la nacionalitat espanyola o fins i tot tenint-la, ha residit molt de temps a l’estranger o ha nascut a l’estranger.

Podeu trobar tota la informació necessària per a la tramitació de la fitxa a la FCF, (cliqueu a l’Icona de la FCF).

(Si un jugador no tiene la nacionalidad española o incluso teniéndola, ha residido mucho tiempo en el extranjero o ha nacido en el extranjero.

Puede encontrar toda la información necesaria para la tramitación de la ficha en la FCF, (clique en el Icono de la FCF)).

ENTRENAMENTS I PARTITS

ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS