Es pot trobar tota la informació al següent enllaç de la Federació Catalana de Futbol.

LINK Federació Catalana Fútbol

Amb la nova normativa de la FIFA per fixar jugadors estrangers, aquests són els documents exigits:

Estranger menor de 10 anys

 • Targeta sanitària
 • Partida de naixement (castellà)
 • Fulla d’empadronament de cada un dels membres del domicili del jugador (castellà)
 • Passaport del jugador
 • Revisió mèdica

Estranger major de 10 anys

 • Targeta sanitària
 • Partida de naixement (castellà)
 • Fulla d’empadronament de cada un dels membres del domicili del jugador (castellà)
 • Revisió mèdica
 • Passaport del jugador
 • Passaport del pare
 • Passaport de la mare
 • Permís de residència del pare
 • Permís de residència de la mare
 • Contracte de treball del pare (castellà)
 • Contracte de treball de la mare (castellà)

Observacions: 


 • En cas de no tenir contracte de treball, s’haurà de presentar el document de servei d’ocupació (en castellà)
 • En cas que un tutor hagi mort o estigui divorciat s’ha d’acreditar amb document oficial (en castellà)
 • En cas que falti algun tutor (mare o pare) s’ha d’aportar una carta escrita dirigida a la Federació, anunciant que la persona que falta està en parador desconegut des de fa més d’un any

Aquesta documentació pot ser modificada per la FIFA.

Requisitos para extranjeros

Con la nueva normativa de la FIFA para fichar jugadores extranjeros, estos son los documentos exigidos:

Extranjero menor de 10 años

 • Targeta sanitara
 • Partida de nacimiento (castellano)
 • Hoja de empadronamiento de cada miembro que viva en el domicilio del jugador (castellano)
 • Pasaporte del jugador
 • Revisión médica

Extranjero mayor de 10 años

 • Targeta sanitara
 • Partida de nacimiento (castellano)
 • Hoja de empadronamiento de cada miembro que viva en el domicilio del jugador (castellano)
 • Pasaporte del jugador
 • Revisión médica
 • Pasaporte del padre
 • Pasaporte de la madre
 • Permiso de residencia del padre
 • Permiso de residencia de la madre
 • Contrato de trabajo del padre (castellano)
 • Contrato de trabajo de la madre (castellano)

Observaciones: 


 • En el caso de no tener contrato de trabajo, habrá que presentar el documento de servicio de ocupación (en castellano)
 • En el caso que un tutor esté fallecido o divorciado hay que acreditarlo con documento oficial (castellano)
 • En el caso de faltar algún tutor (madre o padre) tiene que aportar una carta escrita dirigida a la Federación, anunciando que la persona que falta está en paradero desconocido desde hace más de un año

Dicha documentación puede sufrir modificaciones según la FIFA.