INFORMACIÓ

A la icona d’Informació, es disposa de tota la informació referent temporada 24-25

Recordeu que amb el preu d’inscripció d’un jugador/a nou, es lliurarà la samarreta de partit. Germans al 50% la temporada, no la inscripció.

En el icono de Información, se dispone de toda la información referente temporada 24-25

Recuerde que con el precio de inscripción de un jugador/a nuevo, se entregará la camiseta de partido. Hermanos al 50% la temporada, no la inscripción.

EQUIPACIÓ

Informació del Pack de roba i preus. Temporada 24-25

Información del Pack de ropa y precios. Temporada 24-25.

INSCRIPCIÓ

A l’Icona d’Inscripció, podreu realitzar la inscripció del jugador/a, per la temporada 24-25.

S’ha de omplir tot el formulari, si no es emplenen completament, no es podra tramitar la inscripció.

En el Icono de Inscripción, podrá realizar la inscripción del jugador/a, por la temporada 24-25.

Se debe rellenar todo el formulario, si no se rellenan completamente, no se podrá tramitar la inscripción.

Si un jugador no té la nacionalitat espanyola o fins i tot tenint-la, pero ha residit molt de temps a l’estranger o ha nascut a l’estranger.

Podeu trobar tota la informació necessària per a la tramitació de la fitxa a la FCF, (cliqueu a l’Icona de la FCF).

Si un jugador no tiene la nacionalidad española o incluso teniéndola, pero ha residido mucho tiempo en el extranjero o ha nacido en el extranjero.

Puede encontrar toda la información necesaria para la tramitación de la ficha en la FCF, (clique en el Icono de la FCF).

ENTRENAMENTS I PARTITS

ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS