En primer  lloc trobareu un enllaç al formulari d´inscripció, ens desplaçarem  a baix del mateix i en la paraula “SIGUIENTE” farem un Clic amb el ratolí, i hem d’emplenar aquest formulari (els camps amb “*”  s’han d’emplenar obligatòriament), en finalitzar seleccionarem “ENVIAR”, automàticament el Club rebrà un e-mail amb la inscripció feta.

FINALITZAT TERMINI DE INSCRIPCIÓ 

En segon lloc trobareu un enllaç al formulari per sol-licita la beca, l’emplenarem i enviarem,   MOL IMPORTANT, en l´apartat 3 CODI ACTIVITAT, es posa 070503OES02.

070503 són números, OES son lletres en majúsculas i 02 son números.

FINALITZAT TERMINI DE SOL·LICITUD BECA