Inscripció

Preu: 60€

Amb la inscripció, el Club lliurarà:

Jugadors de Camp: Samarreta vermella i negra de partit.

Pantalons de partit.

Mitges de partit.

Peto.

Porters: Samarreta porter de partit.

Pantalo curt o llarg a triar.

Mitges de partit.

Ús exclusiu per als partits

Més informació per fer la inscripció

Preu Temporada

FORMES DE PAGAMENT

Primera Opció

UN ÚNIC pagament, ambans del 30 de septembre del 2019, tot aquell que aboni la temporada sencera tindrà un descomte de 15€.

PREU TEMPORADA

343 €

Segona Opció

En cas de no poder fer aquest únic pagament, el Club permetrá el abonament en 7 quotes mensuals.

7 QUOTES

49€

La primera quotes es passaran al cobrament en el mes de novembre i la ultima al mes de maig.

INSCRIPCIO MES TEMPORADA SENCERA

403 €

ROBA D´ENTRENAMENT I PASSEIG

PACK ROBA

155€

La Roba d´entrenament i passeig és obligatori per a tots aquells jugadors, si es disposa roba d’una altra temporada es pot utilitzar.

Consulta la nostra equipació

Pagament Mutualitat

Anirà a càrrec del jugador (es paga en el portal  del federat)
Instruccions per fer el pagament

Pagament web federat

PAGAMENT MUTULITAT

PAGAMENT WEB FEDERAT

Va a càrrec del jugador (es paga pel portal del federat).

Instruccions per fer el pagament

Informació general

  • Les quotes es pagaran exclusivament per domiciliació bancariaSi bé es podrà abonar integrament la totalitat.

  • Tot rebut que sigui retornat, les despeses de devolució les assumirà el pagador.

  • No es realitzarà fitxa federativa i no es lliurá roba, sense el justificant de pagament.

  • A cada jugador se li lliurà al mes de novembre un talonari amb 25 papeletes de loteria de nadal, és obligatori la venda integra.
    BANC SABADELL. NÚM. COMPTE: ES32-0081-1861-4300-01000507