Inscripció

Preu: 50€
Amb la inscripció, el club lliurarà els pantalons i les mitjes que seran d’ús exclusiu per als partits.
Més informació per fer la inscripció

Preu Temporada

Preu: 315€

 • El cost total de la temporada s’haurà de fer efectiu en un únic pagament, abans del 30 setembre del 2017.
 • Tot aquell que aboni la temporada sencera amb un únic pagament tindrà un descompte de 15€.
 • En cas de no poder fer aquest únic pagament, el club permetrà l’abonament en 7 quotes.
 • Les quotes seran de 45€. Començaran al Novembre i finalizaran al Maig.

Pack de Roba

Preu: 140€
Serà obligatori per a tots aquells que no tinguin el d’una altra temporada
Consulta la nostra equipació

Pagament Mutualitat

Anirà a càrrec del jugador (es paga en el portal  del federat)
Instruccions per fer el pagament

Pagament web federat

Anirà a càrrec del jugador (es paga en el portal del federat)
Instruccions per fer el pagament

Informació general

 • Les quotes es pagaran, exclusivament, per domiciliació bancaria. Si bé es podrà abonar íntegrament la totalitat.
 • Les despeses de devolució, de tot rebut retornat, les assumirà el pagador.
 • No es realitzarà fitxa federativa i no es lliurarà roba sense el justificant de pagament.
 • La revisió mèdica és obligatòria per aquells jugadors que no l’hagin realitzat.
 • A cada jugador se li lliurarà, al mes de Novembre, un talonari amb 25 paperetes de loteria de nadal. És obligatori la venda íntegra.
 • La roba es lliurarà  segons la talla indicada en el document de comanda de la roba.
 • Si no hi ha estoc de roba al club, el termini de lliurament és de quatre setmanes.
 • No hi ha obligació, per part dels jugadors, de la compra de la roba cada any. Sí que és obligatori tenir la roba del Club tot i ser de fa dues temporades.
 • El pagament de la roba es realitzarà fent un ingrés al número de compte corrent del club:
  BANC SABADELL. NÚM. COMPTE: ES32-0081-1861-4300-01000507