TRAMITACIÓ BEQUES

Aquesta temporada la sol·licitud de les Beques per a la temporada 2020-21, s’ha de realitzar via On line.

En el següent enllaç, podeu trobar al manual, on us guiés pas a pas com realitzar aquesta sol·licitud.
La tramitació de les Beques s’ha de realitzar des del 23 de setembre al 9 d’octubre.

Per a qualsevol dubte, passar per l’oficina de el Club i preguntar per Javi.

L’Ajuntament informés via MSM la resolució de la Beca, a partir del 19-11-2020.

En el siguiente enlace, podéis encontrar el manual, donde os guiara paso a paso como realizar la solicitud.

La tramitación de las Becas se ha de realizar desde el 23 de septiembre al 9 de octubre.

Para cualquier duda, pasar por la oficina del Club y preguntar por Javi.

El Ayuntamiento informara vía MSM la resolución de la Beca, a partir del 19-11-2020.