Per fer la inscripció has de descarregar, omplir i signar els següents documents:

Una vegada omplerts tots el documents ens els hauràs de portar a les oficines del camp.